Các câu hỏi thưởng gặp về kính hiển vi (Phần 1)

Các câu hỏi thường gặp về kính hiển vi

 

1. Điểm khác nhau giữa Kính hiển vi soi nổi và kính hiển vi quang học? 

Kính hiển vi quang học có một đường truyền quang được tách ra ở ống quan sát và cho hình ảnh bên trái và bên phải giống hệt nhau. Kính hiển vi soi nổi có vai trò như hai kính hiển vi quang học kề sát nhau nhưng với sự bù trừ lẫn nhau để mô phỏng sự bù đắp tự nhiên của hai mắt. Với sự bù trừ này cung cấp sự quan sát theo chiều sâu và hình ảnh ba chiều hoặc “hình ảnh thẳng đứng” trên kính hiển vi soi nổi

 

2. Sự khác nhau giữa khả năng phân giải của vật kính và độ phân giải?

Khả năng phân giải của vật kính đề cập tới sự rõ nét mà một vật kính có thể phân tách hai điểm một cách rõ nét hoặc các đường nằm gần nhau. Khoảng cách giữa hai điểm hoặc hai đường thẳng càng ngắn thì độ phân giải càng lớn. Ngoài ra, độ mở của tụ quang của vật kính càng lớn thì khả năng phân giải càng cao. Độ phân giải là khả năng phân biệt hai điểm trong hai điểm. Có thể cần điều chỉnh giữa khả năng phân giải của vật kính và độ phân giải để đạt được hình ảnh mong muốn.

 

3. Tụ quang và độ phóng đại liên quan tới độ tương phản của hình ảnh như thế nào?

Giá trị tụ quang  N.A càng cao, với độ phóng đại đã chọn cho hình ảnh sáng hơn. Độ phóng đại cao làm giảm độ tương phản của hình ảnh

 

4. “Độ sâu của trường quan sát” là gì?

Độ khác về độ cao của vật kính làm xuất hiện sự sắc nét khi được quan sát với thiết bị quang học. Độ sâu của trường quan sát phụ thuộc vào vật kính, thị kính à ống quan sát. Độ sâu của trường quan sát giảm khi tăng độ phóng đại

 

5. Điều chỉnh hoặc hiệu chỉnh Diop là gì?

Hiệu chỉnh Diop là sự bù trừ khi bị cận thị hoặc viễn thị bằng sự điều chỉnh thị kính

 

Nguồn: Website: http://meijitechno.com

Bài viết liên quan