Các câu hỏi thưởng gặp về kính hiển vi (Phần 2)

6. Điểm mắt là gì

Các tia sáng từ tất cả các điểm của trường quan sát hội tụ lại với nhau tại điểm này. Đây là vị trí  mà mắt người sử dụng phải đặt để quan sát

 

7. Ý nghĩa của “Field Number (FN)“

“Field Number “là đường kính trường quan sát của thị kính thường là đơn vị mm

 

8. Trường quan sát (FOV-“Field of view") là gì?

Trường quan sát là kích thước của mẫu có thể được quan sát với qua một hệ quang học cụ thể. Nó chính là diện tích hình tròn mà chúng ta có thể nhìn thấy khi nhìn vào kính hiển vi. Nó là sự kết hợp của vật kính và đặc điểm của thị kính và độ giảm của trường quan sát với độ phóng đại cao. Trong hầu hết các trường hợp, Field Number của thị kính có thể sử dụng để xác định trường quan sát (FOV) hoặc kích thước trường quan sát bằng cách sử dụng hàm tính toán sau:

Field Size = Field Number ÷ Objective Magnification

 

9. Khoảng cách đồng tử là gì?

Khoảng cách đồng tử là khoảng cách giữa trung tâm của con ngươi hai mắt

 

10. Tiêu điểm (parfocal) là gì?

Một kính hiển vi soi nổi có thể được gọi là “tiêu điểm –parfocal” khi vật có thể được quan sát từ độ phóng đại thấp nhất tới cao nhất mà không cần lấy phải lấy nét lại

 

11. Khoảng cách làm việc của kính hiển vi là gì?

Khoảng cách làm việc cảu kính hiển vi là khoảng cách từ mặt phẳng vật tới phía trước của vật kính

Khoảng cách làm việc giảm khi sử dụng vật kinh có độ phóng đại cao

12. Tổng độ phóng đại được tính toán như thế nào

Tổng độ phóng đại của một kính hiển vi được tính toán từ độ phóng đại của vật kính nhân với độ phóng đại của thị kính. Nếu có thấu kính phụ lắp thêm, nhân với cả độ phóng đại của thấu kính phụ

 

13. Ý nghĩa của “Độ phóng đại hữu dụng – Useful Magnification “

Độ phóng đại hữu dụng có được khi giá trị độ phóng đại nằm trong khoảng từ 500-1000 lần khẩu độ số của vật kính. Mắt người bị giới hạn bởi khả năng phân giải, độ phóng đại phải được chọn sao cho các chi tiết của vật có thể được phân biệt bằng mắt thường. Nếu độ phóng đại nằm dưới khoảng này, các chi tiết nhỏ của vật sẽ không được nhận ra bởi mắt thường. Nếu độ phóng đại nằm trên khoảng này điều này tương tự với “độ phóng đại trống” khi vật kính không có khả năng phân giải cấu trúc. Do vậy, hình ảnh vượt qua khỏi tiêu cự

 

14. Tại sao một số vật kính cần sử dụng dầu soi hoặc nước?

Khả năng phân giải của vật kính phụ thuộc vào khẩu độ của nó, điều này phụ thuộc vào chỉ số khúc xạ của môi trường giữa mẫu thử và vật kính. Chỉ số khúc xạ cao hơn có nghĩa là ống kính có thể thu thập nhiều ánh sáng hơn và mang lại cường độ hình ảnh tốt hơn. Không khí có chỉ số khúc xạ tương đối thấp và khi đó là phương tiện giữa mẫu vật và thấu kính, khẩu độ của vật kính thấp thì sẽ thực hiện công suất tốt hơn. Khẩu độ cao hơn, sẽ cần chỉ số khúc xạ cao hơn để hoạt động và cần dầu soi để tạo chỉ số khúc xạ cao. Để có hiệu quả tối đa, cần sử dụng dầu bôi thấu kính của vật kính và lam kính. Vật kính ký hiệu "oil" hoặc "oel" cần dùng dầu soi. Vật kính có ký hiệu “WI” cần dùng nước.

 

15. Tại sao một số vật kính có “mống mắt”?

Để duy trì độ tối cho hiển vi trường, vật kính không thể có khẩu độ cao hơn giá trị được dánh dấu trên tụ quang. Một “mống mắt” có thể làm giảm khẩu độ của vật kính, có thể sử dụng các vật kính có khẩu độ cao hơn trường tối làm việc. Đối với quan sát trường sáng thông thường, mống mắt có thể chỉ đơn giản là sự mở rộng.

Website: http://meijitechno.com

Bài viết liên quan